leading story

Extra plenaire zitting Vlaams Parlement

Er komt een extra plenaire vergadering van het Vlaams Parlement in de week voor de verkiezingen van 26 mei. Er zal worden gestemd over het nieuwe mestactieplan. Dat plan is gisteren goedgekeurd in de bevoegde commissie, maar de oppositie heeft een reflectienota aangekondigd. Daardoor kan over het decreet ten vroegste in de week van 20 mei gestemd worden in de plenaire. ‘We doen dit uit protest tegen de brutale vorm van besluitvorming’, legt Bart Caron van Groen, de indiener van de reflectienota, uit aan Belga.