leading story

Frankrijk slankt aantal regio's af van 22 tot 14

De Franse president François Hollande voert een hervorming door in de regio’s van zijn land. Hun aantal wordt beperkt van 22 tot 14. Die inkrimping moet leiden tot besparingen maar ook tot minder centralisme. Aan de hertekening ging een hele koehandel vooraf. Drie regio’s blijven buiten schot, de rest gaat op in ‘superregio’s’. De hertekening van de regio’s zal nog door de ministerraad en het parlement besproken worden. Een referendum over de herschikking van het territorium wordt uitgesloten, maar een lichte bijsturing blijft nog mogelijk. Bij alle politieke partijen heerst grote onenigheid. Sommigen willen geen fusie met deze of gene regio, andere willen die fusie net wel. Om de nieuwe structuren voor te bereiden worden de regionale verkiezingen met zes maanden uitgesteld tot november 2015.