leading story

Frans boerkaverbod niet strijdig met mensenrechten

Het Franse verbod op het in het publiek dragen van een boerka of nikab is niet in strijd met de Europese conventie voor de mensenrechten. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gevonnist in een zaak die door een jonge Franse moslima was aangespannen tegen de Franse staat. Die voerde in 2011 zo’n verbod in. Het hof is het eens met de Franse regering dat het dragen van een totale gezichtsbedekking in strijd is met respect voor de minimumvereisten voor een open democratische samenleving, omdat het gezicht ‘een belangrijke rol speelt in de sociale interactie’. Ook is er volgens de rechters geen sprake van een verbod op religieuze gronden.