leading story

‘Geef Europa een Belgisch systeem van dotaties'

Maandag onderhandelen het Europees Parlement en de lidstaten over de begroting voor 2014. Pas als die onderhandelingen rond zijn, geeft het halfrond groen licht voor het Europees meerjarenbudget tot 2020.