leading story

Geen winnaars

‘De president (Barack Obama, red.) vergat geen moment dat hij in belangrijke mate was gekozen vanwege zijn oppositie tegen de oorlog in Irak en zijn belofte de troepen naar huis te brengen’, merkt Hillary Clinton, in een vorig leven Obama’s minister van Buitenlandse Zaken, op in haar pasverschenen memoires. Het mag duidelijk zijn: de opmars van ISIL is in grote mate het resultaat van Obama’s falende buitenlandbeleid, dat vooral gekenmerkt wordt door aanhoudend getreuzel.