leading story

Geens geeft grotere rol aan notarissen

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil de notarissen een centrale rol geven in erfenissen en vennootschapsdossiers om de werklast van rechtbanken te verminderen. ‘De griffies hebben te veel administratieve taken die beter door andere actoren worden opgenomen, zoals de notarissen’, zegt minister Geens. ‘Die zijn daar vaker efficiënter in, staan geografisch dichter bij de burger en zijn meer servicegericht.’ Concreet zouden notariskantoren de enige plaats worden waar verklaringen worden afgelegd voor de aanvaarding en de verwerping van nalatenschappen. Men zal niet meer via de griffie moeten passeren. Dat zal het voor schuldeisers, (ver)huurders en banken makkelijker maken om na te gaan wie de erfgenamen zijn. Het notariaat zal een centraal register voor nalatenschappen oprichten.