leading story

Geldgebrek dreigt voor advocaten bij verhoor

Als de overheid niet binnen de week met geld over de brug komt, valt de Salduz-permanentie stil en zullen er geen advocaten meer zijn om arrestanten bij te staan. Dat meldt de Orde van Vlaamse Balies. Via de Salduz-permanentie kunnen de politie en het gerecht een beroep doen op een advocaat om een arrestant bij te staan tijdens een verhoor. ‘Valt die permanentie weg, dan kan niemand nog rechtsgeldig aangehouden worden’, zegt de OVB. ‘Als de advocatuur binnen de week geen nieuw budget ontvangt, valt de permanentiedienst stil.’