leading story

Gepensioneerden houden toch niet minder over

Er is een oplossing gevonden voor duizenden gepensioneerden en invaliden die ondanks een hoger vakantiegeld minder dreigden over te houden omdat ze in een hogere belastingschaal terechtkwamen. De oppositiepartijen PS en sp.a dienden een voorstel in om hier een mouw te passen. De meerderheidspartijen namen dit over.