leading story

Griekenland heeft als enig Europees land geen kadaster

Nu ook Albanië landeigenaars digitaal in kaart heeft gebracht, is Griekenland het enige land in Europa zonder een overzichtelijk kadaster. De afwezigheid ervan verklaart volgens de internationale geldschieters grotendeels waarom de belastinginning in het land helemaal mank loopt. De Griekse pers noemt het ontbreken van een kadaster een teken aan de wand voor wat er in het land misloopt: van een overdadige bureaucratie over vriendjespolitiek tot belastingontwijking. Transacties van landeigendom gebeuren doorgaans nog met handgeschreven brieven, die in een lokaal register worden bijgehouden. In 1995 kreeg Athene al eens Europees geld voor een nationaal landregister, maar dat moest worden teruggegeven na oneigenlijk gebruik.