leading story

Grondwettelijk Hof raakt niet aan relanceplan kmo's

Het Grondwettelijk Hof raakt niet aan het relanceplan voor kmo’s. Wie contant geld in een kmo investeert en een tijd aandeelhouder blijft, kan nog altijd een verlaagde roerende voorheffing van 15 procent genieten in plaats van 25 procent.