Advertentie
Advertentie
leading story

Het cijfer

Een waarheidscommissie in Brazilië, die de misbruiken van de militaire dictatuur (1964-1985) onderzocht, kwam tot de vaststelling dat er 434 dodelijke slachtoffers vielen. Dat is meer dan voorheen werd aangenomen.