leading story

Het cijfer

De Franse regering heeft het artikel 49-3 van de grondwet gebruikt om de wet over de economische hervormingen door het parlement te jagen, of beter gezegd, naast het parlement te doen passeren. Bijzondere machten à la française.