column

Het is allemaal de schuld van ... de schuld

De Griekse crisis maakt nog maar eens duidelijk dat overheidsschuld op geen enkele manier te vergelijken is met schulden die opgestapeld worden door bedrijven. Overheidsschuld is niet alleen een finan cieel maar ook een politiek gegeven. Tenslotte was de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd ook een gevolg van onrechtvaardige belastingen en (Britse) overheidsschuld.