Het (te?) ambitieuze jobplan van de Vlaamse regering

Acht op de tien Vlamingen aan het werk krijgen is een van de doelstellingen van de Vlaamse regering. Volgens het Steunpunt Werk kan dat ambitieuze doel enkel worden gehaald als er maatregelen komen om 55-plussers, laagopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond te activeren.