leading story

Hoger pensioen zelfstandigen uitgesteld tot 2016

De gelijkschakeling van het minimumpensioen voor zelfstandigen met dat van gewone loontrekkenden komt er op zijn vroegst in augustus 2016. De verhoging van het minimumpensioen voor zelfstandigen heeft de regering-Michel vastgelegd in het regeerakkoord, maar daarin wordt niet concreet gemaakt wanneer de maatregel precies moet ingaan.