Ideologische alarmbelprocedure staat ter discussie

De Kamer buigt zich in de komende weken over de vraag of de Vlaamse subsidiestop aan ‘segregerende verenigingen’ discriminerend is. Een consensus over die vraag is er nog niet, maar over de procedure waardoor die bij het federale parlement belandt wel. De partijen lijken het erover eens dat die herzien moet worden.