Informateurs besnuffelen pistes met N-VA

Het lijkt windstil in de Wet-straat, maar de verwachting is dat de informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez in de luwte van het kerstreces nagaan of er nog pistes mogelijk zijn met de N-VA, zoals hun opdracht luidt.