Katholiek onderwijs trekt aan noodrem tegen nieuwe eindtermen

De onderwijskoepel noemt de nieuwe eindtermen een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs. De vele doelen zouden tot oppervlakkige kennis leiden. En ook de haalbaarheid wordt in vraag gesteld.