Koppeling loon en anciënniteit onder vuur

In ons land werken nog steeds een pak minder 55-plussers dan in de buurlanden. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid pleit voor langer werken, maar ook voor het herzien van de sterke koppeling van de lonen aan de anciënniteit.