leading story

Lagere tarieven schenking op bord Vlaamse regering

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten breekt een lans voor een verlaging van de Vlaamse schenkingsrechten. ‘Verlaag de successierechten op onroerend goed en je zal zien dat er slapend geld in de economie komt en de belastinginkomsten stijgen’, zei ze dit weekend in Het Laatste Nieuws. Rutten lanceert het voorstel naar aanleiding van de nakende Vlaamse begrotingscontrole. Ze wijst erop dat Open VLD bij de vorming van de Vlaamse regering sterk heeft gehamerd op die passage in het regeerakkoord.