leading story

Langverwacht akkoord over poldergraslanden

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt in het netelige dossier van de historisch permanente poldergraslanden. Van de 12.000 hectare waardevolle poldergraslanden krijgen er 8.000 bescherming. Volgens minister Joke Schauvliege (CD&V) is een evenwicht gevonden tussen natuur en land- bouw en is er daarmee na ruim 20 jaar een oplossing voor het heikele dossier. Er lijkt dus een einde te komen aan het getouwtrek in het dossier van de kustpoldergraslanden. Al jaren wordt een oplossing in het vooruitzicht gesteld, maar omdat het dossier op het gevoelige snijvlak van natuur- en landbouwbelangen ligt, bleef een akkoord uit en leidde het dossier nu en dan tot politieke spanningen.