leading story

Leeftijd leerplicht daalt in 2020 naar vijf jaar

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leeftijd voor de leerplicht van zes naar vijf jaar. De Kamercommissie Bedrijfsleven heeft daarvoor unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd.