leading story

Leo Varadkar vreest horrorscenario

Ierland wordt het hardst getroffen door de brexit, in welke vorm ook. Economisch is Ierland nauw verweven met Noord-Ierland, dat tot het Verenigd Koninkrijk behoort. In het scheidingsakkoord is daarom een backstop opgenomen, een garantie dat er geen harde grens komt op het Ierse eiland. Een brexit zonder akkoord zou betekenen dat Noord-Ierland plots het buitenland wordt: grens- en douanecontroles, hoe minimaal men die ook probeert te houden, zijn dan onontkoombaar. Voor de Ierse premier is het voorlopig onmogelijk een dergelijk perspectief in de mond te nemen. Een grens zou ook de zo hard bevochten vrede op het Ierse eiland en de Goedevrijdagakkoorden die daarover gesloten werden met het VK op de wip zetten. Dat is een horrorscenario voor elke Ier. Tot nu schaarden de Europeanen zich eensgezind achter Ierland. Dat zal vandaag niet anders zijn.