leading story

Leraren kritisch over leerlingen met beperking in gewoon onderwijs

Leerkrachten zijn negatief over de impact die de integratie van leerlingen met een beperking in het gewone onderwijs op de studieresultaten heeft. Dat concludeert het Rekenhof uit een bevraging van 60 scholen.