onze mening

Logisch, maar lastig

Maandag start Maggie De Block, de federale minister van Sociale Zaken, onderhandelingen die moeten leiden tot een nieuw financieringsmodel voor de ziekenhuizen. De opdracht waarvoor ze staat, is logisch maar politiek lastig. Logisch, omdat de prikkels in het huidige systeem compleet verkeerd zijn. Wie een ziekenhuis rendabel wil houden, wordt op dit moment financieel aangemoedigd om te besparen op verpleging, maar veel scans en labonderzoek te doen en veel pillen te geven. Het zou goed zijn die winstmotor af te remmen en het geld te verschuiven naar verpleegkundigen en naar artsen die overleggen met andere specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en thuisverplegers. Het lastige is dat de regeringspartijen in die logica tegen de belangen van heel wat artsen-geneesheren moeten ingaan, die vaak tot het kiespubliek van Open VLD, de N-VA of CD&V behoren. De grote vraag wordt hoe De Block de ziekenhuisfinanciering logischer kan maken en ze toch politiek verkocht krijgen.