leading story

Louis Tobback hakt in op nieuwe Vlaamse regering

Louis Tobback (sp.a), de burgemeester van Leuven, is woedend op de nieuwe Vlaamse regering. Die wil tegen 2018 de OCMW’s in de gemeentebesturen integreren. ‘Op lokaal vlak moet er een instantie bestaan die over sociale politiek beslist zonder daar andere overwegingen bij te brengen’, aldus Tobback. ‘Zo niet dreigt de strijd tegen kinderarmoede bijvoorbeeld te moeten wijken omdat de politiek de bouw van een nieuwe sporthal belangrijker vindt.’