leading story

Luxemburg Europees kampioen gezinstoelagen

In Luxemburg beloopt het aandeel aan gezinstoelagen, zoals kindergeld, in de totale uitgaven voor de sociale zekerheid meer dan 15 procent. Dat komt neer op jaarlijks 3.000 euro per inwoner, blijkt uit cijfers uit 2016 van het statistisch bureau Eurostat.