Advertentie
Advertentie
leading story

Meer asielzoekers uit conflictregio’s komen naar België

Het aantal asielaanvragen is in juli voor de tweede maand op rij gestegen. Dat is opmerkelijk, want in de zomer komen er traditioneel minder asielzoekers. In juli waren er 1.490 aanvragen. Dat is bijna 14 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, waardoor het aantal asielaanvragen in korte tijd weer op het niveau van januari 2013 ligt. ‘De context is anders dan twee, drie jaar geleden, toen we veel asielzoekers uit de Balkan hadden’, zei Tine Van Valckenborgh, de woordvoerster van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) gisteren in De Standaard. Het waren vooral gelukzoekers die geen recht hadden op asiel. Nu is de stijging toe te schrijven aan Eritreeërs, Syriërs en Palestijnen die voor conflicten gevlucht zijn en bescherming nodig hebben.