leading story

Meer langdurig werkzoekenden aan het werk

Vlaanderen stimuleert sinds vorig jaar meer langdurig werkzoekenden om opnieuw werk te zoeken. Dat plan werpt vruchten af, maar de weg is nog lang.