leading story

Meer overleg tussen NMBS en ander openbaar vervoer

Federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) richt een platform op dat het spooraanbod beter moet afstemmen op de andere vormen van openbaar vervoer. In dat platform zullen ook de regionale vervoersmaatschappijen De Lijn, MIVB en TEC zitten. De verschillende regeringen van ons land keurden de opstart van dat platform gisteren goed op het Overlegcomité.