Meeste asielzoekers komen nu uit Afghanistan

Tegenover een flinke daling van het aantal erkenningen als vluchteling staat in ons land een flinke stijging van het aantal asielaanvragen. Het toont dat een efficiënt terugkeerbeleid de politieke uitdaging van de komende jaren wordt.