Met kleine stapjes naar klimaatneutraal Europa

Europa vordert met kleine stapjes naar de ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2050. Klimaatneutraal betekent dat netto geen broeikasgassen meer worden uitgestoten. De Europese ministers van Leefmilieu beloofden vrijdag op een bijeenkomst in Luxemburg een beslissing voor het einde van dit jaar. De Europese langetermijnstrategie zou dan begin volgend jaar worden aangenomen en ingediend als bijdrage aan het klimaatakkoord van Parijs.