leading story

Mondhygiënisten moeten job tand-artsen verlichten

Vanaf het academiejaar 2016-2017 leiden twee Vlaamse hogescholen ‘mondhygiënisten’ op. De sector juicht de nieuwe opleiding toe, want mondhygiënisten kunnen de druk op de tandartsen verlichten. Die beroepstak kampt met tekorten en moet veel buitenlandse tandartsen ‘importeren’. Vooraleer de mondhygiënisten aan de slag kunnen, moet de federale regering hun taak aflijnen. Tot nu toe mochten enkel tandartsen ‘handelingen in de mond’ uitvoeren.