leading story

Moureaux verwacht CD&V'er in Wetstraat 16

PS-krokodil Philippe Moureaux heeft niet staan applaudisseren toen Elio Di Rupo (PS) zijn intrek nam in de Wetstraat 16. Moureaux wist dat de PS voor het premierschap een prijs zou moeten betalen. Het centrumbeleid dat Di Rupo I volgens Moureaux heeft gevoerd, en dan zeker de beslissing om de wachtuitkeringen voor schoolverlaters te beperken, heeft de PS stemmen gekost ter linkerzijde. Al had Moureaux naar eigen zeggen erger gevreesd. ‘Het is geen vloedgolf geworden van de PTB, hè.’