leading story

Nederlandse pensioenleeftijd stijgt minder snel

De Nederlandse pensioenleeftijd zal niet langer even snel stijgen als de levensverwachting. Maar in vergelijking met ons land blijft Nederland streng.