Nieuw decreet nodig voor vergunningen windmolens

Een nieuw decreet moet de vergunningen voor windturbines veiligstellen. Maar zolang de Europese wetgever niet ingrijpt, blijft de rechtszekerheid uit.