leading story

Nieuw uitstel dreigt voor slimme meter

Het was de bedoeling de digitale elektriciteitsmeter op 1 juli in te voeren, maar het wettelijk kader daarvoor is nog niet klaar. CD&V en de N-VA vrezen nieuw uitstel.