Nieuwe regels inschrijving scholen pas voor 2021

Het inschrijvingsdecreet van de vorige Vlaamse regering treedt niet in werking. Op nieuwe regels voor inschrijvingen is het wachten tot het schooljaar 2021-2022.