leading story

Nieuwe zorgorganisatie tegen 2020

Er is in Vlaanderen een nieuwe pluralistische zorgorganisatie in de maak. Zes belangrijke spelers in de zorgsector hebben beslist de krachten te bundelen. Het gaat om de liberale vzw Solidariteit voor het Gezin, de vzw Thuishulp en vier vzw’s die aanleunen bij het socialistische ziekenfonds (Thuisverzorging in Solidariteit, De Voorzorg Antwerpen, Bond Moyson Oost- en West-Vlaanderen). De nieuwe organisatie zal bij de start 12.000 werknemers tellen.