leading story

Nog geen akkoord over Belgisch klimaatplan

Het blijft wachten op een akkoord over de verdeling van de lusten en lasten van het Belgische klimaatplan. De federale regering en de deelstaten ruziën al jaren over de bijdragen voor de vermindering van de CO2-uitstoot en het aandeel hernieuwbare energie tegen 2020. De Nationale Klimaatcommissie (NKC), met vertegenwoordigers van alle betrokken overheden, kwam gisteren samen maar bereikte nog geen akkoord. Het is wachten op een initiatief van het Brussels Gewest, voorzitter van de commissie.