leading story

OESO voorspelt chronische werkloosheid

Bijna 14 miljoen mensen uit een van de 34 OESO-landen zitten langer dan een jaar werkloos thuis. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal werklozen in de club van de ontwikkelde landen. Die ‘chronische werkloosheid’ is het grootste pijnpunt in de jongste versie van de jaarlijkse ‘Employment Outlook’ van de OESO.