Onderwijsinspectie bezorgd over kwaliteit buitengewoon onderwijs

De Vlaamse onderwijsinspectie maakt zich ernstig zorgen over de kwaliteit in het buitengewoon onderwijs.