leading story

‘Ook N-VA-minister moet met katholiek onderwijs samenwerken'

Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, pleit voor een nieuwe emancipatiegolf. Na de arbeiderskinderen moet het onderwijs ook de allochtone jongeren optillen. Maar hij waarschuwt meteen ook dat dat alleen lukt als iedereen samenwerkt, ook een eventuele N-VA-minister.