leading story

Oostenrijk tast grenzen sociale steun voor migranten af

De welvaartsstaat wordt een nieuw slagveld in de politieke strijd voor een strenger migratiebeleid. Oostenrijk verkent hoever het kan gaan in het korten op de uitkeringen voor nieuwkomers, maar het botst op juridisch beton.