leading story

Overheden zoeken naar oplossing voor klimaatplan

De federale regering en de regio's blijven de komende dagen zoeken naar een akkoord over het klimaatplan. De bedoeling is de resterende knelpunten weg te werken en te komen tot ‘een billijke verdeling van de lasten en de lusten tussen alle partijen’. Dat heeft Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) gisteren in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Bart Martens (sp.a) en Marleen Van den Eynde (Vlaams Belang). België had met Europa afgesproken de uitstoot van CO2 tegen 2020 met 15 procent te verminderen en het aandeel van hernieuwbare energie op te trekken tot 13 procent van de elektriciteitsproductie. Maar de federale overheid en de deelstaten raken het niet eens over de verdeling van de inspanningen.