leading story

Overheidsfinanciën

De financiële ruimte om na de verkiezingen nieuw beleid te voeren is beperkt. Er is nog een gat van 11 miljard euro dat gedicht moet worden. De regering-Michel heeft zich namens België bij Europa geëngageerd de begroting tegen 2021 in evenwicht te brengen. Dat is nodig, om de schuldgraad te doen dalen, de overheidsfinanciën bestand te maken tegen een mogelijke renteschok - die tot stijgende rentebetalingen kan leiden -, én nieuwe uitdagingen te kunnen aanpakken, zoals de vergrijzing en de klimaatverandering. De begroting saneren wordt een lastige klus. Er zal in de overheidsuitgaven moeten worden geschrapt. Belastingen verhogen is een andere piste, maar niet evident gezien de al hoge fiscale druk.