leading story

Parlement verliest eerste ronde in Europese stoelendans

Ook in het Europees Parlement is het klassieke tweepartijensysteem dood en begraven. Maar de versplintering knaagt aan de invloed van het halfrond in Europa. In de race om de topjobs is het nu al op achtervolgen aangewezen.