leading story

Pensioenakkoord UGent kost 1 miljoen per jaar

De bonden en het bestuur van de UGent hebben een eerste akkoord gesloten over de pensioendiscriminatie die al jaren bestond tussen vaste en tijdelijke contracten.