Peronisten grijpen weer macht in Argentinië

Na vier jaar rechts bewind zijn de Argentijnen weer in de armen van de peronisten gevlucht. Op 10 december lost Alberto Fernández Mauricio Macri af als president. De zakenwereld en de financiële markten zijn beducht voor een radicale ommezwaai in het economisch beleid.