leading story

Politici mogen geen reclame maken op 11 juli

De sperperiode voor de lokale verkiezingen gaat in op 1 juli, wat betekent dat politici op 11 juli, de Vlaamse feestdag, geen geschenken mogen uitdelen. Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) had verduidelijking gevraagd aan de commissie Verkiezingsuitgaven van het Vlaams Parlement en die bevestigt dat de sperperiode ook dan van kracht is.